INFLUENZA A(H1N1)

PAGBABAKUNA PARA SA H1N1 INFLUENZA

General emergency information

Pulisya / Bumbero, Ambulance / Lindol

Imigrasyon

Imigrasyon / Embahada / Alien Registration

Impormasyong pangmedikal

Sistema ng Medical Insurance / Ospital

Edukasyon

Edukasyon para sa mga bata

Alaga ng bata

Public Nursery Schools (Hoikuen) / Pagpapabakuna

Pamumuhay

Lisensiya / Trabaho / Buwis / Pensiyon / Pabahay

Pangongolekta ng basura

Nasusunog na basura, Ang pagbubukod ng mga recycle na bagay, Atbp